Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECHNOLOGY

Projekt " Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECHNOLOGY" jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: wdrożenie wyników przeprowadzonych przez nas prac B+R, co pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych produktów: antyadhezyjnych rozpylaczy rolniczych z funkcją zawirowania cieczy.
Planowane efekty: wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów.
Wydatki ogółem: 6 197 970,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 039 000,00 PLN
Dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 2 267 550,00 PLN