Projekty dofinansowane z UE

Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R,
innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECHNOLOGY

Projekt ” Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECHNOLOGY” jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: wdrożenie wyników przeprowadzonych przez nas prac B+R, co pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych produktów: antyadhezyjnych rozpylaczy rolniczych z funkcją zawirowania cieczy.
Planowane efekty: wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów.
Wydatki ogółem: 6 197 970,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 039 000,00 PLN
Dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 2 267 550,00 PLN
 
Miło nam poinformować, że w wyniku realizacji projektu “Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECHNOLOGY” wprowadziliśmy do oferty Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy
– Nasze nowe produkty cechuje:
– Większa o minimum 250% odporność na gromadzenie się osadów z wody wewnątrz rozpylacza i na powierzchni szczeliny opryskowej.
– Większa o 44% równomierność rozkładu poprzecznego rozpylacza.
– Większa o 222 % żywotność rozpylaczy.
– Wyrównanie wielkości kropel znajdujących się w strumieniu cieczy wytwarzanym przez rozpylacz.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami.
Zapraszamy do składania zamówień.

AZT antyadhezyjny rozpylacz z funkcja zawirowania cieczy ARR

AZT to rozpylacz antyznoszeniowy dwustrumieniowy. Dysza wytwarza dwa strumienie cieczy odchylone pod kątem 30° w kierunku jazdy ciągnika oraz pod kątem 30° w kierunku przeciwnym strumieniem jest to idealne rozwiązanie w przypadku roślin z wąskimi i pionowo ustawionymi w stosunku do gleby liśćmi.

Opatentowana budowa pozwala na uzyskiwanie kropli średniej w optymalnym zakresie ciśnień 2,5 – 4,5 bar. Dzięki zastosowaniu kryzy wstępnej dysza uzyskała większy stopień odporności na znoszenie kropel przez wiatr w stosunku do standardowego rozpylacza szczelinowego.

Rozpylacze z grupy AZT są zalecane do stosowania fungicydów i zoocydów. Doskonale pomagają w zwalczaniu chorób grzybowych w zbożach, ziemniakach, burakach cukrowych, doskonale sprawdzają się również w uprawach warzywnych.

EŻK antyadhezyjny rozpylacz z funkcją z funkcją zawirowania cieczy ARR

EŻK to kompaktowy rozpylacz eżektorowy. Dysza emituje w zależności od ciśnienia roboczego krople od bardzo grubych do średnich co pozwala na szerokie zastosowanie w zwalczaniu chorób i szkodników. Rozpylacze eżektorowe emitują krople napowietrzone ( w jednej dużej kropli jest zamkniętych kilkanaście mniejszych kropel) rozbijające się po kontakcie z liśćmi roślin na kilkanaście kropel drobnych gwarantując wysoką skuteczność środków ochrony roślin.

Kompaktowa budowa rozpylacza EŻK umożliwia montaż w standardowy kołpak SW8 taki sam jak dla klasycznych rozpylaczy szczelinowych. Rozpylacze gwarantują dobre pokrycie roślin cieczą opryskową oraz doskonałą penetracje wysokiego łanu. Stosowanie rozpylaczy eżektorowych pozwala na terminowe wykonanie zabiegów ochrony roślin nawet w czasie występowania niekorzystnych warunków pogodowych.

Rozpylacze z grupy EŻK są zalecane do preparatów herbicydowych, insektycydowych oraz fungicydowych o działaniu układowym.