Polityka prywatności

Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszej strony internetowej. W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU MMAT AGRO TECHNOLOGY

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Administrator

Administratorem danych jest: MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak,
64-111 Lipno, Gronówko 23a,

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:

a. obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru;

b. zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail);

c. udostępnianie Newslettera;

d. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.

W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

Jakie dane przetwarzamy

1.W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.

2.W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).

3.W celu otrzymywania informacji (newsletter): adres e-mail

4.W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów.

5.W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).

Jak długo przetwarzamy dane

Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

1. istnienia Twojego konta w Sklepie.

2. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.

3. prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.

4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

1.W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, finansowe. Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych.

2.Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy także przekazywać dane osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych).

3.Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z nami podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres email, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności. Podmiot ten stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

4.Jeżeli zdecydujesz się na zamówienie produktów ze sklepu internetowego z dostawą pod wskazany adres , Twoje dane, w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłki, zostaną przekazane firmie kurierskiej. Podmiot ten stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

Prawa osób których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

1.Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje dane”.

2.Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta.

3.Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.

4.Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.

5.Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje dane”.

6.Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.

7.Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:

wiadomości e-mail na adres: info@mmat.pl

telefonicznie: +48 65 527 15 20

listownie na adres: MMAT AGRO TECHNOLOGY Wojciech Mikołajczak, 64-111 Lipno, Gronówko 23a,

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

a. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom;

c. utrzymywania sesji.
d.dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.